Retningslinjer for personvern

Internia bruker GPS-informasjon fra din mobiltelefon til å registrere informasjon som for eksempel din fysiske plassering når du bruker stemplingsuret. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for deg og dine medarbeidere i din virksomhet, og vil på ingen måte bli benyttet av Internia på andre måter.

I tillegg er det flere funksjoner der det er behov for å sende inn bilder fra kamerarull eller kamera. Vi henter ingen bilder fra din telefon utover de bildene du selv velger å legge inn i Internia. Disse er kun tilgjengelige for deg og dine medarbeidere i din virksomhet, og vil på ingen måte bli benyttet av Internia.

Internia vil sende deg pushvarsler, dersom du godtar det, med påminnelser som gjelder kommunikasjon i din virksomhet.

All informasjon som registreres i Internia er i virksomhetens eie, og kan ikke benyttes av Internia.